Make your own free website on Tripod.com

DE VERENIGING

En hoe zit het nou met "De Leutbroeken"?
Nou, C.V. "De Leutbroeken" werd bedacht in 1963 en is sindsdien uitgegroeid tot een vereniging die er mag zijn. Al met al omvat de vereniging nu ruim 100 carnavalsliefhebbers.

Dit zijn leden, die de vereniging steunen en ons op eigen feesten en in het carnavalsweekend bezoeken, en de mensen die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de vereniging. Deze laatsten beslissen over de dagelijkse gang van zaken en organiseren diverse activiteiten gedurende het hele jaar.


De organisatie van CV De Leutbroeken bestaat uit verschillende lagen, die met elkaar samenwerken. Dit zijn:
  1. Het Bestuur:
    Deze vervult de functies die elk normaal verenigingsbestuur vervult: beleid, administratie enz.
  2. De Prinsengarde:

  3. Dit zijn allemaal oud-prinsen. De Prinsengarde zoekt de nieuwe Prins aan, begeleidt hem bij de voorbereiding èn tijdens het seizoen, draagt zorg voor het vaandel en zoekt financiële middelen, om iedereen (financieel)de mogelijkheid te geven Prins van de Leutbroeken te worden.
  4. De Raad van Elf:
    Deze Raad is weer onderverdeeld in subcommissies (versiering, wagenbouw, redactie enz. enz.). Deze commissies vergaderen en voeren hun taken uit tijdens het seizoen.
De Dames van De Leutbroeken ondernemen zelf ook activiteiten, zo is er de laatste jaren een actencommissie opgericht die nog steeds jaarlijks een act in elkaar zet en organiseren de Ouwe Wijven op de donderdagavond voorafgaand aan het Carnaval het OUWEWIJVENBAL.

Ook altijd aanwezig zijn de Aspiranten, een groep van jongeren die wel bij de Leutbroeken horen, maar nog niet bij de Raad van Elf willen. Zij organiseren zelf activiteiten en bouwen regelmatig en met succes hun eigen wagen voor de optocht.Ze hebben een eigen pagina op deze site.

Het Erecollege is een groep van mensen die een bijzondere verdienste hebben voor de Leutbroeken. Zij zijn meestal nog op de avonden van de Leutbroeken te vinden en horen nog steeds bij de vereniging.

Dan zijn er in onze vereniging nog mensen die meedoen en meewerken met de Leutbroeken, maar om een of andere reden niet in het Bestuur of de Raad van Elf zitten. Deze mensen staan bekend als "Vrienden van De Leutbroeken".

Tot slot willen we onze donateurs, de Club van 111 en de adverteerders niet vergeten, zij maken het voor De Leutbroeken elk jaar weer mogelijk om bepaalde activiteiten te organiseren. Heel erg bedankt daarvoor.

HET ERECOLLEGE GEZAMENLIJK BIJEEN.

Van links naar rechts:
Jan v.d. Born, Janneke v.d. Born, Gert Westerhof, Rosa v.d. Kort, Paula de Boer,Margo de Wild, Ton v.d. Kort, Cor de Wild, Jos de Boer, Jan van Kolfschooten, Diny van Kolfschooten, Ries Galesloot, Lida Galesloot, Ria Commandeur en Koos Commandeur. Frouk Westerhof was helaas afwezig.Terug naar boven
DE OUWE WIJVEN:

Van links naar rechts:
An Bekker, Ria Bloemhof, Diny van Kolfschooten, Greet Lipholt en Annemie van Berkel

Terug naar boven
DE PRINSENGARDE:

Van links naar rechts:
Huub van Berkel, Cok Greeven, Bertus Vivië en Erik Becker.

Terug naar boven
Terug naar boven
HET VAANDEL VAN
"DE LEUTBROEKEN"

Terug naar boven