Make your own free website on Tripod.com

PROCLAMATIE

Ik, Prins Egbert-Jan den Eerste, bij gratie van de Leutbroeken, Stadhouder van Amersfortia, Keizer van het Kiepedarp, Kasteelheer te Cannenburg en Heerser tussen de Palen verklaar voor het seizoen 2002-2003 mede namens mijn Adjudanten dat:

1e De Prins van dit jaar inderdaad in het boekje van vorig jaar stond.
2e Ik, zonder mijn Adjudanten aan mijn zijde en natuurlijk ook onze vrouwen, hier vandaag niet gestaan had.
3e Ik verzekerd kan zijn dat de gehele Raad van Elf, ook als we geen polonaise lopen, volledig achter mij staat.
4e De jeugd dit seizoen hun stem moet laten gelden, zij zijn immers de toekomst voor de vereniging.
5e De beentjes (tenzij gebroken of gekneusd) de hele avond op de vloer zijn.
6e Dat wij dit seizoen het goudgele nat regelmatig tot ons mogen nemen, mits men het koppie er maar bijhoudt.
7e De onderlinge vriendschap en eendracht het komende jaar weer mogen voortduren.
8e Tijdens dit seizoen kritiek, positief of negatief, altijd bij ons welkom is.
9e Eten, drinken en roken tijdens het hossen op de dansvloer ten strengste verboden is.
10e Dat wij dit seizoen zullen laten zien dat Carnaval vieren een feest is voor iedereen.
11e Ik jullie als een waardig Vorst voor zal gaan en hoop op een zeer geslaagd seizoen.

Aldus verkondigd en getekend bij volle bewustzijn te Trekkersgat
de elfde van de elfde + 6 van het jaar 2002

Prins Egbert-Jan den Eerste

Terug