Make your own free website on Tripod.com

De GESCHIEDENIS VAN
DE LEUTBROEKEN

1962 Het kerkbestuur van de Elleboogkerk organiseert een carnavalsavond om de saamhorigheid in de parochie te bevorderen. Diverse groepen uit jeugdbeweging en jeugdclubs worden gevraagd voor deze avond.
1963 Naar aanleiding van deze avond ontstaat het initiatief van een groep aanwezigen uit Randenbroek om een vereniging op te richten. Carnaval associeert men met LEUT en de bewoners komen uit RANDENBROEK. Hiermee is de geboorte van "DE LEUTBROEKEN" een feit.
1964 De eerste eigen carnavalsavond wordt georganiseerd in "Restaurant Het Dierenpark" te Amersfoort met toen reeds 11 Raadsleden en de eerste prins, te weten Prins Herman 1 (Herman Stoelinga).
1967 Het restaurant bij het Dierenpark raakt te vol, dus wordt er uitgeweken naar "De Markthal".
1968 Niet alleen op de zaterdag, maar drie carnavalsavonden, worden gegeven zoals op maandag het Doordouwersbal.
1969 Om bekendheid te geven aan het carnaval trekken de Raadsleden op een wagen met muziek door de Langestraat. Dit is dus de voorloper van de Carnavalsoptochten, zoals deze nu door Grootstad Sint Joris (het overkoepelende orgaan van de Amersfoortse Carnavalsverenigingen) worden georganiseerd.
1972 In dit jaar ziet de Pronkzitting het licht. Een gebeuren dat men hier nog niet kent, vol protocol. Ook wordt dit jaar onze eerste Kei-zer bekend, te weten W. Huslage, wethouder der gemeente Amersfoort.
1973 De eerste carnavalsmiddag voor geestelijk gehandicapten. een van de fijnste en dankbaarste carnavalsmiddagen. In dit jaar is ook de oprichting van de jeugdraad de "Beijaardiertjes"
1974 Elfjarig bestaan van "De Leutbroeken". Tevens het jaar waarin burgemeester Troostwijk voor het eerst de stadssleutel aan de prins van "De Leutbroeken" uitreikt.
1975 "De Leutbroeken" organiseren als eerste Amersfoortse Carnavalsvereniging de Intrada. Dit is een wedstrijd voor dansmariekes en boerenkapellen. De stadssleutel wordt opnieuw uitgereikt aan de prins van "De Leutbroeken", waarbij ook de andere Amersfoortse carnavalsverenigingen aanwezig zijn.
Amersfoort wordt voor het eerst door "De Leutbroeken" omgedoopt in TREKKERSGAT. De vereniging "De Leutbroeken" wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort en wordt koninklijk erkend.
1976 Om het carnaval te stimuleren en in het belang van samenwerking geeft men het verworven recht van het in ontvangst nemen van de stadssleutel, evenals de carnavalsoptocht over aan Grootstad St. Joris (het overkoepelende orgaan van de Amersfoortse Carnavalsverenigingen).
1977 De oud-prinsen richten de Prinsengarde op. Deze Prinsengarde zoekt elk jaar onze nieuwe prins en begeleidt hem tijdens het seizoen.
1980 Weer iets van "De Leutbroeken": een prijs voor de beste carnavalsstunt tijdens het carnavalsweekend. Deze wisselprijs "The Jolly Joker Trophee" wordt voor het eerst uitgereikt.
1981 Weer een traditie van "De Leutbroeken", te weten de Eerstgeborene. Het eerstgeboren kind tijdens het carnavalsweekend wordt door onze prins als carnavalist aangekleed en voor het leven lid gemaakt van onze vereniging.
1982 Het eerste Oude Wijven Bal wordt georganiseerd. Het feest op de donderdag vr het carnavalsweekend, waarbij iedereen als oude vrouw of man is verkleed.
1983 De gemeente Amersfoort bouwt een nieuw Cultureel Centrum en "De Markthal" moet verdwijnen. Door hard werken en sponsors kunnen wij naar "De Flint".
1985 22-jarig jubileum van "De Leutbroeken"
1986 Oprichting Ere-College. Oko wordt er een boek uitgegeven over het 22-jarige jubileum van de Leutbroeken.
1987 Door het ontstaan van meerdere carnavalsverenigingen loopt het bezoekersaantal terug. Hierdoor wordt "De Flint" te kostbaar en wijken wij uit naar "Het Witte Huis".
1988 De Intrada wordt verzorgd door "De Leutbroeken"
1990 Door omstandigheden moeten wij weer uitzien naar een nieuwe huisvesting. Dit wordt "De Struik" te Hoevelaken.
1994 Door de enorme kostenstijging van "De Flint" waar nog steeds op carnavalsmaandag het Gehandicaptenbal wordt gehouden, moeten we helaas het Gehandicaptenbal tijdelijk stopzetten.
1997 Het 33-jarig bestaan van "De Leutbroeken" (in 1996) wordt gevierd.
1998 De Leutbroeken krijgen een homepage en een eigen e-mail adres.
Omdat de huidige residentie "De Struik" in Hoevelaken niet meer beschikbaar is voor de "De Leutbroeken" moet na het seizoen worden uitgekeken naar een andere plaats. Dit wordt "De Kabouterhut" op de BW-laan in Amersfoort.
1999 Het eerste seizoen van "De Leutbroeken" in "De Kabouterhut".
2000 Na elf jaar leveren De Leutbroeken opnieuw de Stadsprins: Prins Joris XXV. En ook zijn Adjudant Ronnie is een echte Leutbroek.
2001/2002 De prins van dit seizoen start een nieuwe traditie "Meedoen aan de Nieuwjaarsduik" in Scheveningen. Verschillende Leutbroeken gaan met de Prins in zee.
2002 We hebben weer een Kei-zer. Oud-Adjudant bij Evert II, zelf prins in 1994/1995 en 1997/1998 en Stadsprins Joris XXV Huub van Berkel wordt op 17 november benoemd tot Kei-zer.

Voor een overzicht van alle oud-prinsen van De Leutbroeken,
klik op Oud-Prinsen.